TRANG NHẤT GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO THƯ VIỆN ẢNH  
 

THÔNG BÁO LỊCH THU HỒ SƠ NHẬP HỌC VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2021-2022 CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT!

          

 
 
THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA NĂNG LỰC TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT NĂM HỌC 2021 - 2022   HỌC SINH THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT THAM GIA KÌ THI TUYỂN SINH VÀO THPT NĂM HỌC 2021 - 2022 ĐẠT NHIỀU THÀNH TÍCH ĐÁNG TỰ HÀO   THÔNG BÁO KHẨN: VỀ VIỆC LÙI THỜI GIAN KÌ KHẢO SÁT NĂNG LỰC TUYỂN SINH LỚP 6 - TRƯỜNG THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT NĂM HỌC 2021 - 2022
 
  Danh sách học sinh tham dự kiểm tra năng lực vào lớp 6
  KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT NĂM HỌC 2021 - 2022
  LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC ĐẶC BIỆT CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT
  THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2021 - 2022 CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT
  THƯ MỜI DỰ TỔNG KẾT NĂM HỌC GỬI TỚI QUÝ PHỤ HUYNH VÀ CÁC EM HỌC SINH YÊU QUÝ!
  THẮM CHẶT TÌNH QUÂN DÂN, CÙNG ĐẨY LÙI COVID
         
THỜI KHÓA BIỂU VĂN BẢN THÔNG BÁO