TRANG NHẤT GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO THƯ VIỆN ẢNH  
 
THÔNG BÁO NỘI BỘ
Giao duc va Dao tao huyen Khoai Chau, tinh Hung Yen    Năm 2018
   Năm 2019
   Năm 2020
   Năm 2021
        - Tháng 01
        - Tháng 02
        - Tháng 03
        - Tháng 04
        - Tháng 05
        - Tháng 06
        - Tháng 07
        - Tháng 08
        - Tháng 09
        - Tháng 10
        - Tháng 11
        - Tháng 12
   Năm 2022
   Năm 2023

  THÔNG BÁO
NỘI BỘ
 
THÔNG BÁO NỘI BỘ

 

THÔNG TIN
V/v kêt quả kiểm tra năng lực tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023


THÔNG TIN
V/v kết quả tuyển sinh vào lớp 6, trường THCS Nguyễn Thiện Thuật


THÔNG TIN
v/v tham dự IOE (tiếng Anh qua mạng)


THÔNG TIN
Kết quả thi vào lớp 10 không chuyên


THÔNG TIN
Sheet nhạc "Yêu Thương Còn Mãi"


THÔNG TIN
V/v...Kết quả xếp thứ tự KSCL chuyên đề lần 1 năm học 2018-2019


THÔNG TIN
V/v...Kết quả KSCL chuyên đề lần 1 theo phòng thi năm học 2018-2019


THÔNG TIN
Kết quả thi KSCL lần 2 Văn, Toán, Tổng hợp khối 9


THÔNG TIN
Kết quả thi KSCL chuyên đề Văn, Toán, Anh các khối 6, 7, 8, 9

 
 
   
TRƯỜNG THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT
Điện thoại: 02213.910.033;
Mail: ntt.khoaichau.hy@gmail.com
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
Quản trị: Nguyễn Mạnh Cường - Số điện thoại 0987.397.304