TRANG NHẤT GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO THƯ VIỆN ẢNH  
 
 

 

GIỚI THIỆU
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRƯỜNG THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT

-----------***-----------

Đ/c: Lê Bá Tuân
Chức vụ: Tổ trưởng tổ Khoa học tự nhiên
Giáo viên giảng dạy bộ môn Toán - Tin
Số điện thoại:
-------***-------
 
Đ/c: Hoàng Thành Chung
Chức vụ: Tổ phó tổ Khoa học tự nhiên
Giáo viên giảng dạy bộ môn Hóa - Sinh
Số điện thoại:
-------***-------
 
Đ/c: Đàm Quang Lập
Giáo viên giảng dạy bộ môn: Thể dục
Số điện thoại:
-------***-------
 
Đ/c: Nguyễn Thị Kim Hoa
Giáo viên giảng dạy bộ môn: Toán
Số điện thoại:
-------***-------
 
Đ/c: Nguyễn Thị Hằng Hải
Giáo viên giảng dạy bộ môn: Toán
Số điện thoại:
-------***-------
 
Đ/c: Nguyễn Thị Thủy
Giáo viên giảng dạy bộ môn: Toán - Lý
Số điện thoại:
-------***-------
 
Đ/c: Lê Thị Lan
Giáo viên giảng dạy bộ môn: Toán - Lý
Số điện thoại:
-------***-------
 
Đ/c: Lê Thị Mận
Giáo viên giảng dạy bộ môn: Hóa - Sinh
Số điện thoại:
-------***-------
 
Đ/c: Trương Quý Nhâm
Giáo viên giảng dạy bộ môn: Hóa - Sinh
Số điện thoại:
-------***-------
 Đ/c: Phan Thị Hồng Thắm
Giáo viên giảng dạy bộ môn: Toán - Lý
Số điện thoại:
-------***-------
  TIN TỨC MỚI
  ______________________________________
 
 
   
TRƯỜNG THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT
Điện thoại: 02213.910.033;
Mail: ntt.khoaichau.hy@gmail.com
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
Quản trị: Nguyễn Mạnh Cường - Số điện thoại 0987.397.304