TRANG NHẤT GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO THƯ VIỆN ẢNH  
 
 
THCS Nguyen Thien Thuat, Khoai Chau, Hung Yen

GIỚI THIỆU VỀ
TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI TRƯỜNG THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT

-----------***-----------

 
  Họ và tên:
Lê Văn Bảy
  Chức danh: Tổ trưởng tổ: KHXH
  Trình độ chuyên môn: ĐHSP Văn
  Điện thoại: 0984397125
  Email: lebaykc@gmail.com
  Năm sinh: 1970
-----------***-----------
 
  Họ và tên:
Phạm Xuân Hiểu
  Chức danh: Tổ phó tổ: KHXH
  Trình độ chuyên môn: ĐHSP Văn
  Điện thoại: 0912521291
  Email: phamxuanhieuntt@gmail.com
  Năm sinh: 1979
-----------***-----------
 
 
  Họ và tên:
Phạm Thị Đỗ Uyên
  Trình độ chuyên môn: ĐHSP Văn
  Điện thoại: 0943059194
  Email: phamuyen71@gmail.com
  Năm sinh: 1971
   
-----------***-----------
 
 
  Họ và tên:
Trần Thị Nga
  Trình độ chuyên môn: ĐHSP Văn
  Điện thoại: 01683764816
  Email:  
  Năm sinh: 1976
   
-----------***-----------
 
 
  Họ và tên:
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
  Trình độ chuyên môn: ĐHSP Văn
  Điện thoại: 01694589556
  Email: nhungntt69@gmail.com
  Năm sinh: 1969
   
-----------***-----------
 
 
  Họ và tên:
Lê Thị Dịu
  Trình độ chuyên môn: ĐHSP Văn
  Điện thoại: 0982099375
  Email: lediuntt@gmail.com
  Năm sinh: 1986
   
-----------***-----------
 
 
  Họ và tên:
Nguyễn Thị Thao
  Trình độ chuyên môn: CĐSP Văn - Sử
  Điện thoại: 01652323545
  Email:  
  Năm sinh: 1977
   
-----------***-----------
 
 
  Họ và tên:
Lê Thị Thúy Vinh
  Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngoại ngữ
  Điện thoại: 03213699263
  Email: hanhvinhnga@gmail.com
  Năm sinh: 1976
   
-----------***-----------
 
 
  Họ và tên:
Lê Thị Thu Phương
  Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngoại ngữ
  Điện thoại: 0979390816
  Email: lethuphuong81@gmail.com
  Năm sinh: 1981
   
-----------***-----------
 
 
  Họ và tên:
Nguyễn Đình Văn
  Trình độ chuyên môn: ĐH Mĩ Thuật
  Điện thoại: 0982919800
  Email: dinhvan78@gmail.com
  Năm sinh: 1978
   
-----------***-----------
 
 
  Họ và tên:
Lưu Thị Bích Huệ
  Trình độ chuyên môn: CĐ nhạc
  Điện thoại: 0979815136
  Email: huetuan8579@gmail.com
  Năm sinh: 1985
   
-----------***-----------
 
 
CÁC TIN KHÁC
Khong thuc hien dc cau lenh SQL: Table 'nguy2892_thcsntt.webs_ttsk_menu' doesn't exist