TRANG NHẤT GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO THƯ VIỆN ẢNH  
 
VIDEO CLIP: NĂM HỌC: 2021-2022
   
Hiệu quả của việc lặp đặt camera trong trường học
   
Nguyễn Diệp Linh, lớp 8C, THCS Nguyễn Thiện Thuật, huyện Khoái Châu, đạt giải nhất Sơ đồ tư duy
  Thay đổi  
Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật: Trường học thông minh
 
 
 
   
TRƯỜNG THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT
Điện thoại: 02213.910.033;
Mail: ntt.khoaichau.hy@gmail.com
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
Quản trị: Nguyễn Mạnh Cường - Số điện thoại 0987.397.304