TRANG NHẤT GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO THƯ VIỆN ẢNH  
 

GIỚI THIỆU
TRÆ°Á»NG THCS NGUYÁ»…N THIÁ»‡N THUÁº­T
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh HÆ°ng Yên
Số điện thoại: 02213.910.033
______________________________________________
 
Chi bộ Đảng CSVN Giới thiệu trường Ban Giám hiệu Công đoàn trường
       
Đoàn Thanh niên Tổ KHTN Tổ KHXH Tổ Hành chính
 
Đội thiếu niên tiền phong
 
   
TRÆ°Á»NG THCS NGUYÁ»…N THIÁ»‡N THUÁº­T
Điện thoại: 02213.910.033;
Mail: ntt.khoaichau.hy@gmail.com
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh HÆ°ng Yên
Quản trị: Nguyá»…n Mạnh Cường - Số điện thoại 0987.397.304