TRANG NHẤT GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO THƯ VIỆN ẢNH  
 

GIỚI THIỆU
TRƯỜNG THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
Số điện thoại: 02213.910.033
______________________________________________
 
Chi bộ Đảng CSVN Giới thiệu trường Ban Giám hiệu Công đoàn trường
       
Đoàn Thanh niên Tổ KHTN Tổ KHXH Tổ Hành chính
 
Đội thiếu niên tiền phong
 
   
TRƯỜNG THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT
Điện thoại: 02213.910.033;
Mail: ntt.khoaichau.hy@gmail.com
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
Quản trị: Nguyễn Mạnh Cường - Số điện thoại 0987.397.304