1. Kết quả kiểm tra năng lực tuyển sinh lớp 6 THCS Nguyễn Thiện Thuật năm học 2024-2025
 
2. THÔNG BÁO NỘI QUY VÀ DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN KIỂM TRA KHẢO SÁT NĂNG LỰC VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT NĂM HỌC 2022 - 2023
 
3. HỌC SINH THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT THAM GIA KÌ THI TUYỂN SINH VÀO THPT NĂM HỌC 2021 - 2022 ĐẠT NHIỀU THÀNH TÍCH ĐÁNG TỰ HÀO
 
4. Danh sách học sinh tham dự kiểm tra năng lực vào lớp 6
 
5. TRƯỜNG THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT TUYỂN SINH VÀO LỚP 6
 
6. Kết quả tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023 trường THCS Nguyễn Thiện Thuật
 
7. THÔNG BÁO KẾT QUẢ BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT NĂM HỌC 2022 - 2023
 
8. LỄ TRI ÂN VÀ RA TRƯỜNG DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 9
 
9. HƠN 500 HỌC SINH THAM DỰ BÀI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2023 - 2024
 
10. Thông báo danh sách thí sinh, sơ đồ phòng khảo sát, nội quy tuyển sinh THCS Nguyễn Thiện Thuật
 
11. THCS Nguyễn Thiện Thuật: Niềm tin luôn tỏa sáng.
 
12. THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC LỚP KHỐI 6 NĂM HỌC 2023 - 2024
 
13. Danh sách lớp 6 năm học 2022-2023
 
14. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT NĂM HỌC 2022 - 2023
 
15. NIỀM VUI NGÀY KHAI TRƯỜNG