TRANG NHẤT GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO THƯ VIỆN ẢNH  
 
ALBUM ẢNH

Năm 2024-2025
Năm 2023-2024
Năm 2022-2023
Năm 2021-2022
Năm 2020-2021
Năm 2019-2020
Năm 2018-2019
Năm 2017-2018
Năm 2016-2017
Năm 2014-2015
Năm 2013-2014
         
 
 
   
TRƯỜNG THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT
Điện thoại: 02213.910.033;
Mail: ntt.khoaichau.hy@gmail.com
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
Quản trị: Nguyễn Mạnh Cường - Số điện thoại 0987.397.304