TRANG NHẤT GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO THƯ VIỆN ẢNH  
 
NĂM HỌC

Năm học 2022-2023

Năm học 2021-2022

Năm học 2020-2021

Năm học 2019-2020

Năm học 2018-2019

Năm học 2017-2018

Năm học 2016-2017

Năm học 2014-2015

Năm học 2013-2014

THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2022-2023
 
 
 
   
TRƯỜNG THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT
Điện thoại: 02213.910.033;
Mail: ntt.khoaichau.hy@gmail.com
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
Quản trị: Nguyễn Mạnh Cường - Số điện thoại 0987.397.304