TRANG NHẤT GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO THƯ VIỆN ẢNH  
 
VĂN BẢN
   
 Chính phủ
 Bộ Giáo dục & Đào tạo
 Bộ, ngang bộ
 UBND tỉnh Hưng Yên
 Sở Giáo dục & Đào tạo
 Sở, ngang sở
 UBND huyện Khoái Châu
 Phòng Giáo dục & Đào tạo
 Phòng, ngang phòng
 

KẾ HOẠCH số 54/KH-UBND ngày 14/05/2018 của UBND huyện
" Tuyển sinh lớp 6 - THCS Nguyễn Thiện Thuật năm học 2018-2019 "

  VĂN BẢN    
   
VĂN BẢN ĐƯỢC XEM NHIỀU

 
KẾ HOẠCH số 54/KH-UBND ngày 14/05/2018 của UBND huyện
Tuyển sinh lớp 6 - THCS Nguyễn Thiện Thuật năm học 2018-2019

 
 
   
TRƯỜNG THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT
Điện thoại: 02213.910.033;
Mail: ntt.khoaichau.hy@gmail.com
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
Quản trị: Nguyễn Mạnh Cường - Số điện thoại 0987.397.304